Jag har ett par gånger i sommar rökt cannabis. För ca 3 veckor sedan så gick jag till vårdcentralen pga att jag kände ett tryck över bröstet. De gjorde EKG och skickade mig sedan till akuten. Det konstaterades att jag hade förmaksflimmer och jag går nu på Waran för att kunna göra en elkonvertering. Eftersom jag inte vet när flimret uppstod så funderar jag nu på om det kan ha att göra med att jag testade cannabis då detta är något jag inte gjort innan. Finns det någon forskning som visar på samband?

Svar:

Cannabis påverkar hjärt-kärlsystemet, kan höja blodtrycket liksom hjärtfrekvensen. Det är således mycket möjligt att ditt Cannabisbruk orsakat förmaksflimmer.