Har sedan insättande av Waran i februari inte haft känningar av flimmer, vilket jag tiden innan hade minst en gång i veckan.

Svar

Svaret är enkelt: Nej. Waran har endast funktionen att blodet koagulerar långsammare, viktigt att man inte faller för beskrivningen ”blodförtunnande” som faktiskt är direkt felaktigt: Blodet blir INTE tunnare, däremot tar det alltså längre tid för en blodpropp att bildas.