Svar

För ett antal år sedan hade man en viss tro att vissa typer av pacemakers skulle kunna förbättra situationen vid förmaksflimmer. Tyvärr har inte metoden infriat förväntningarna.