Jag har haft ett arbete med oreglerad arbetstid. Hade vid sjukdomens utlösande arbetat sammanlagt 120 timmar de 10 föregående dagarna. Ett dygn med 20 timmar arbete följt av 4 timmars vila och därefter 8 timmars arbete. Arbetet var förknippat med mycket tunga fysiska inslag och tidspress. Hela månadens arbetstid översteg 300 timmar och var oförutsägbar. Efter en tid konstaterades att jag hade dilaterad kardiomyopati. Jag har läst i litteratur att FF kan utlösa DCM. Kan det vara troligt att min arbetssituation kan ha utlöst FF och som i sin tur DCM?

Svar

Förmaksflimmer kan fr.a. om det funnits lång tid och medfört en oproportionerligt hög puls leda till hjärtsvikt. Bilden är då den av en s.k. Dilaterad kardiomyopati. Omvändningen är också sann: Dilaterad kardiomyopati kan leda till förmaksflimmer främst då hjärtats arbete är försvagat.