Jag både rapar mycket och har mycket gaser, då jag drar in och ut med magen ”kluckar” det högt som om det vore flera liter vätska i buken. Känner att pulsen gör uppehåll hela tiden. Har prövat med en digital blodtrycksmätare som visar om man har oregelbunden hjärtverksamhet och det visar den alltjämt. Pulsen varierar mellan 50-80! Äter Plendil och Seloken för blodtrycket.

Svar

Magen kan påverka hjärtats rytm. Således kan en stor måltid eller mycket gaser ge extraslag, flimmer eller hjärtrusning. Detta kan åstadkommas av rent mekaniska orsaker, men även det autonoma nervsystemet (sympatikus, parasympatikus som vi inte kan påverka med viljan) kan bidra.