Kan magnesiumrik kost vara till någon hjälp?

Svar

Magnesium är mineral som nästan uteslutande finns inuti kroppens celler, där den behövs för att flera processer ska fungera normalt och i muskelceller att stabilisera stimuleringströskeln. Detta gäller även hjärtats muskelceller, där magnesiumbrist gör dem mer känsliga för stimulering. Detta kan bidra till olika typer av hjärtrusningar, men magnesiumbrist är ovanligt vid intag av en varierad kost då det behövs relativt små mängder av mineralen. Det är oklart om det finns någon förebyggande effekt av tillskott av magnesium via kosten eller som kosttillskott hos personer med hjärtklappning. Meditation är en form av mental och fysisk avkoppling. Detta kan vara till hjälp för personer med förmaksflimmer, där fysisk eller psykisk stress förvärrar besvären. Det finns även andra former av avkoppling, som kan fungera som stresshantering på liknande sätt. För vissa personer är inte stress någon utlösande orsak till förmaksflimmer, och då är det mindre troligt att meditation hjälper.