Kan man efter lyckad elkonvertering och medicinering (Waran) för persisterande förmaksflimmer förvänta sig bättre ork och att det går att bygga upp konditionen igen? Är det vanligt att tröttheten och andfåddheten består? Frågan gäller min svärmor, 65 år och frisk i övrigt, som inte får bättre kondition och som blir extremt andfådd bara av att gå en kort sträcka. Det är cirka ett år sedan konverteringen gjordes. Jag undrar om jag ska hjälpa henne att söka hjälp på nytt, istället för att bara finna sig i situationen som den är idag?

Svar

Förmaksflimmer kan orsaka nedsatt ork. En elkonvertering som medför att normal sinusrytm återfås bör rimligen förbättra konditionen. I detta fall har det gått ett år sedan genomförd elkonvertering. Då förmaksflimmer ofta återkommer efter sådan åtgärd (elkonvertering) är det rimligt att i detta fall misstänka att din svärmor återfått flimret. Du bör därför se till att hon söker sin läkare på nytt för att få detta undersökt med EKG