Jag har fått mitt första flimmer för några dagar sedan, förmodligen orsakat av stress. Blev elkonverterad efter ungefär 16 timmar. Inget fel på hjärtat upptäcktes på EKG. Har fått Metoprolol Sandoz 25 mg 1 tabl. Ifall jag blir drabbad av en ny attack, kan jag återfå sinusrytmen genom att öka dosen av Metoprolol?

Svar

Så vitt man känner till har Metoprolol mycket begränsad förmåga att bryta ett förmaksflimmer och återföra rytmen till den normala (sinus). Ofta innebär dock ett återfall i förmaksflimmer att hjärtfrekvensen (pulsen) blir relativt hög varför en ytterligare dos Metoprolol i den här låga nivån säkert kan vara till nytta för att lindra symtomen. Skulle sedan rytmen återgå till sinus är det ju så mycket bättre.