Svar

I dagsläget finns inte någon annan likvärdig medicinering. Om ca ett år kommer det eventuellt att lanseras ett läkemedel som heter Pradaxa. Men i dagsläget går det inte att få utskrivet för diagnosen förmaksflimmer.