Efter 1.5 år med hjärtflimmer har jag gjort en ablation. Operationen gick bra och jag blev symtomfri. Efter tre månader återbesök på hjärtkliniken bestämdes att jag skulle minska min medicinering av Sotalol 80mg successivt och att jag skulle vara medicinfri till midsommar. I April/Maj fick jag åka in akut och få en konvertering och då trodde de att det var fladder. Efter den var jag bra tills jag hade varit medicinfri i 3 dagar då fick jag ”snurr” i bröstet och ojämna slag och ibland svårt att få luft. Har nu varit på vårdcentralen för EKG och HR var 96. På hjärtmottagningen har jag satts upp för konvertering men Waran värdet måste vara jämt/bra i minst 3 månader innan konvertering kan ske. Nu undrar jag om dessa x-traslag kommer att återkomma fortsättningsvis eller kommer de att försvinna så småningom. Kan man operera ”fladder” och bli av med symtomen.

Svar

Det är inte ovanligt att personer kan ha problem med både förmaksflimmer och förmaksfladder, något som en del kan uppleva som olika former av ”hjärtklappning”. Förmaksflimret är dock oregelbundet medans ett fladder oftast upplevs som en regelbunden hjärtrytm. Elkonvertering brukar vanligtvis kunna utföras när Waran-behandlingen har visat ett PK-INR-värde på minst 2.0 under tre-fyra veckor i följd innan konverteringen. EKG dokumenterar vilken rytm man har och både förmaksflimmer och förmaksfladder kan behandlas med ablation. Att abladera förmaksfladder är ett mindre omfattande ingrepp än ablation vid förmaksflimmer och kräver inte samma omfattande förbehandling eller samma utförliga förundersökningar.