När läkaren sätter in blodförtunnande medel kan man då före och efter kontrollera hur blodets ”struktur” har förändrats?

Svar

Att mäta blodets viskositet innebär ett mått på hur stor del av blodet som utgörs av de röda blodkropparna. Vid hög viskositet är blodet tjockflytande p.g.a en hög andel röda blodkroppar och lite plasma. Detta värde har inget att göra med effekten av ”blodförtunnande” läkemedel. Det finns flera olika läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar, de vanligaste är Trombyl, Waran och Plavix. Dessa förtunnar inte blodet utan minskar trombocyter och koagulationsfaktorers förmåga att bilda blodproppar vid en skada. Effekten av Waran mäts med ett blodprov som kallas PK eller INR, och är en kvot mellan patientens koagulationstid (den tid det tar för blodet att koagulera) och normal koagulationstid, och där målvärdet vid Waranbehandling är 2,0-3,0. För övriga blodproppshämmande tabletter finns idag ingen rutinanalys för att mäta effekten, men i forskningssyfte kan aktiviteten i trombocyterna mätas.