Jag bor cirka 40 mil från aktuellt sjukhus och har för avsikt att köra bil till sjukhuset och sedan hem efter ablationsbehandlingen. Finns det någon risk att köra bil efter behandlingen?

Svar

Det man ska vara beredd på är att man kan känna sig både något trött och framförallt stel i ljumsken där man är stucken (där flera olika tunna katetrar förts in), 40 mil är då långt. Har man en möjlighet att ha med en anhörig som kör så kan det kännas gott. Något absolut förbud för att köra, om behandling fungerat som planerat, säger man inte att det är.