Mitt flimmer är nu 16 månader gammalt. Min arbetskapacitet är ca: hälften av min vanliga. Jag blir trött och jag undrar vad jag kan göra för att få flimret hävt. Jag får behandlig. Kan man leva ett normalt långt liv med flimmer? (då bortser jag från risken att få stroke). Jag är 72 år gammal

Svar

Det går att försöka bryta ett förmaksflimmer som pågått länge med elkonvertering, men chansen att man lyckas få och bibehålla en normal rytm är liten. Enligt de nationella riktlinjerna bör patienter med symtomatiskt förmaksflimmer erbjudas elkonvertering åtminstone en gång. Patienter med återfall efter elkonvertering kan erbjudas ny elkonvertering och eventuellt antiarytmisk läkemedelsbehandling, särskilt om tiden till återfall är lång. Det är Din behandlande hjärtläkare som gör bedömningen om det kan vara aktuellt att försöka göra en elkonvertering i Ditt fall där förmaksflimret pågått länge, men då Du upplever begränsning av detta. Om behandlingen med läkemedel fungerar bra och är väl kontrollerad kan man leva ett normalt liv med förmaksflimmer. I stora studier har man dock sett att livslängden förkortas med några år hos personer med förmaksflimmer, vilket till stor del beror på en ökad risk att drabbas av stroke.