Svar

Det är mycket olika symtom vid förmaksflimmer, vilket till viss del kan förklaras av om man har någon bakomliggande hjärtsjukdom och av vilken typ av förmaksflimmer man har, attackvis eller ihållande. Det objektiva symtomet är en oftast snabb oregelbunden puls. Andra vanliga symtom är trötthet, nedsatt kondition, yrsel, andnöd, tryck över bröstet, oroskänsla i bröstet, svimningskänsla. Vissa känner inte av sitt förmaksflimmer alls.