Svar

Jag, flimmer kan vara en engångsföreteelse, speciellt om det finns någon speciell utlösande faktor.