Min man gjorde en by-passs 7 sept-09 har sedan dess blivit ordinerad waran mot förmaksflimmer. Måste han äta waran livet ut? nuvarande PK-värde ligger på 2.6. Vad är det bästa värdet?

Svar

Ja, man kan ha förmaksflimmer utan att märka speciellt mycket av det. Waranbehandlingen har ordinerats för att minska risken för blodproppsbildning, en risk som ökar när man har förmaksflimmer. PK-INR-värdet brukar som vanligast rekommenderas att ligga mellan 2.0 – 3.0 så värdet ligger bra. Är maken behandlad med elkonvertering för att få hjälp med att försöka bryta flimret eller är det planerat att göra detta? Kontakta ansvarig läkare på ert hemortssjukhus för att höra vad som är planerat.