Svar

Det kan man definitivt. Vid kontroll av pacemakern kan man oftast säkerställa om det varit perioder med förmaksflimmer eller inte. Fråga din läkare.