Svar

Man måste inte ha förmakflimmer under själva kateterablationen. Behandlingen sker genom att värma runt lungvensmynningarna i vänster förmak, för att isolera dessa elektriskt från resten av förmaket. Då spelar det ingen roll om man har normal rytm eller förmaksflimmer.