Genomgår en separation och detta har pågått i något år men mår verkligen dåligt ibland och då kan mitt hjärtflimmer komma är 55 år och har för övrigt friskt hjärta.

Svar

Både fysisk och psykisk stress ökar risken att drabbas av förmaksflimmer. Detta beror på att stress aktiverar det icke-viljestyrda sympatiska nervsystemet, vilket gör att halten stresshormoner i kroppen ökar samtidigt som puls och blodtryck ökar. Detta kan leda till en ökad mängd extraslag, som kan starta ett förmaksflimmer då hjärtat är extra känsligt för stimulering.