Kan man få bort flimmer?

Har haft flimmer och pauser i hjärtrytmen i flera år, men jag kan lätt reglera det själv med att få upp pulsen med lätt joggning eller ta upp pulsen med annan övning. Då försvinner den ganska lätt, som mest har jag hållit på i 1 timme för att få tillbaka rätt rytmen. Har spelat och idrottat på elitnivå i flera år. Men detta kom efter lagt av helt från idrotten. Det var ganska jobbigt mentalt i början men nu funkar det ganska bra. Men jag skulle vilja veta om man kan få bort det.

Svar

Det är omöjligt för mig att säga om det är attacker av ett långsamt förmaksflimmer Du har, eller någon annan rubbning i det elektriska systemet i hjärtat, som gör att pulsen blir långsam och oregelbunden i perioder. Detta kan till exempel undersökas med en långtidsregistrering av EKG under 1-7 dygn. En orsak till Dina besvär kan vara tidigare träning på elitnivå. Vid hård träning växer muskler och blir starkare, och detta gäller även hjärtat. Vid fysisk träning ökar belastningen på hjärtat både av att puls och blodtryck stiger. Detta tränar även hjärtat, som beroende på belastningsgrad kommer att förtjocka sin hjärtmuskel för att klara av den hårda belastningen. Om träningen sedan avbryts och belastningen uteblir, kan inte hjärtmuskeln krympa på samma sätt som en vanlig muskel, utan en del av muskeln kommer att omvandlas till bindväv. Detta gör att spridningen av den elektriska signalen i hjärtat kan störas och förmaksflimmer kan lättare uppstå. Ett långsamt förmaksflimmer är svårare att behandla med läkemedel, då dessa även sänker pulsen. I vissa fall kan en pacemaker förhindra att förmaksflimret startar och annars kan det bli aktuellt med förmaksflimmerablation (se information på hemsidan). Första steget för Dig blir att få en bedömning av en kardiolog, som är specialist på rytmrubbningar i hjärtat, för att se vilken hjälp som är bäst för Dig. För att få detta behövs oftast en remiss från Din läkare på vårdcentralen.