Har voltaren mindre biverkningar än Waran? Hur fungerar voltaren och Trombyl tillsammans?

Svar

Finns ingen anledning att tro Voltaren skulle kunna ersätta Waran när det gäller skyddande effekt avseende stroke. Waran är nästan biverkningsfritt utöver den ökade blödningsrisken d.v.s. Voltaren har klart fler biverkningar än Waran. Voltaren och Trombyl tillsammans ökar risken fr.a. för blödningar från mage och tarm jämfört med att använda båda läkemedlen tillsammans.