Svar

Det finns inga restriktioner vad gäller konsumtion av kaffe vid förmaksflimmer och/eller behandling med Waran. Vissa personer kan få mer besvär av förmaksflimmer när de dricker kaffe. Detta är väldigt individuellt.