Svar

I Sverige utförs de flesta ablationerna av olika typer av hjärtklappning med vaken patient. Barn erbjuds alltid narkos, och det kan även bli aktuellt för personer med stark ångest/rädsla. Detta beslut tas av specialistläkaren/abladören i samråd med patienten när man sätts upp på väntelistan för behandling. Det är vanligt att patienten är rädd och orolig inför ingreppet. Därför ges oftast lugnande medel innan ablationen och även under tiden, så att patienten blir avslappnad och trött. Då brukar det i de flesta fall gå bra utan narkos. Anledningen till att inte alla erbjuds narkos under ablationsbehandling är bl.a det är en onödig risk att sövas om det inte behövs, det kräver narkospersonal och mer övervakning efteråt, och ger längre vårdtid.