Har fått diagnosen paroxysmalt förmaksflimmer år 2002. Mellan åren 2002 och 2006, hade jag flimmerattacker om nätterna ca 2 ggr i månaden. Attackerna pågick mellan 3 till 24 timmar. Sedan våren år 2006 har jag varit besvärsfri. Har inte fått någon förklaring varifrån flimret kommer, möjligen från lungvenen. Mediciner: Durbis, Seloken och Trombyl.

Svar

Ingen lätt fråga men det finns en hel del okända faktorer kring vad som orsakar att förmaksflimmer kommer igång så det är troligt att det också finns situationer där en (okänd) utlösande faktor kan ha försvunnit. Tyvärr är det inte direkt vanligt. Du äter också läkemedel med viss förmåga att blockera förmaksflimmer och dessutom att minska symtom av eventuella flimmerepisoder.