Min läkare tror att jag har en början till ventrikelflimmer. Hur uppkommer ventrikelflimmer? Har tidigare genomgått fyra ablationer.

Svar

Ventrikelflimmer eller kammarflimmer innebär ett elektriskt kaos i hjärtats båda kamrar, vilket gör att de inte kan pumpa alls utan innebär ett hjärtstillestånd. Detta tillstånd leder till döden om inte omedelbar hjärtlungräddning påbörjas och defibrillering med hjärtstartare kan utföras inom kort tid. Detta tillstånd kan inte behandlas med ablation, men personer som återupplivats efter hjärtstillestånd kan få en implanterbar defibrillator inopererad, som kan bryta ett ventrikelflimmer med en elchock om detta uppstår igen. Däremot kan ventrikeltakykardi (hjärtrusning från kammare) behandlas med ablation, då fokuset för hjärtrusningen letas upp och behandlas. Detta är en tekniskt komplicerad ablation och utförs bara på väl utvalda patienter, där annan behandling med läkemedel och/eller defibrillator inte hjälper. Vad jag tror att Din läkare menar är att Du har extraslag från kammaren, som kan komma flera i följd och som hos vissa personer kan orsaka en ventrikeltakykardi. Om man har så mycket extraslag från kammaren att det ger symtom, kan man på samma sätt som vid ventrikeltakykardi leta upp det området och göra en ablationsbehandling. Det är dock svårt att lyckas med en sådan ablationsbehandling, som därför bara utförs i undantagsfall.