Svar

Kroniskt (ibland hellre kallat permanent) är fortfarande svårbehandlat med kateterablation och rekommenderas inte i de nyligen utkomna nationella riktlinjerna. Kan dock komma i fråga i undantagsfall. Är man svårt plågad kan det möjligen vara aktuellt med s.k. MAZE-operation, som dock är ett regelrätt hjärtkirurgiskt ingrepp. Detta är lämpligt att diskutera med arytmispecialist.