Jag har tre kranskärl som ska göras bypass inom en månad. Har hjärtrusningar/hög, ojämn puls. Förmaksflimret utlöses av minsta ansträngning. Jag har Seloken, Imdur, digioxin, Waran, Lipitor, Levaxin. Är i dag 64 år. 1. Kan det vara kranskärlsförträngningarna som utlöser flimret? 2. Det kanske ska göras en ablation samtidigt när Bypassen görs. Är det rätt? 3. Hur går man tillväga om man gör det samtidigt med bypass?

Svar

1. Ja, nedsatt cirkulation i själva hjärtat p.g.a. kranskärlsförträngningar kan försämra situationen för någon med benägenhet för förmaksflimmer. 2. Det förefaller mycket lämpligt att göra någon form av ablation i samtidigt med bypass operationen. 3. Det finns flera olika tekniker som används, något att låta ”Din” hjärtkirurg berätta om.