Svar

Klimakteriet sammanfaller tidsmässig med den ålder vid vilken förekomsten av förmaksflimmer i befolkningen börjar öka. Det gäller dock både för kvinnor och för män. I vilken mån sänkta halter av kvinnligt könshormon bidrar till detta hos kvinnor är inte känt.