Svar

Vid själva flimmerablationen spelar det ingen roll om man just då har förmaksflimmer eller inte. Har man förmaksflimmer under ablationen, behöver detta oftast brytas med elkonvertering i slutet av behandlingen, annars är det ingen skillnad. Ju längre du har haft ihållande förmaksflimmer före ablationen, desto större risk att det har hunnit bli förändringar i förmaken. Detta gör risken för återfall lite högre.