I juli fick jag Seloken 50 mg att ta vid behov vid flimmerattacker. Det kändes bra till en början men sedan blev attackerna fler och längre. Fick Metoprolol 100 mg i augusti, det var bra till en början men jag blev tvungen att öka dosen till 150 mg och sedan till 200 mg. Nu tycks Metoprololet inte ha någon verkan på flimret längre, attackerna kommer flera gånger per dygn och varar längre. Andfåddheten och orkeslösheten är kvar. 

Svar:

Där finns en ”toleransutveckling” mot betablockad. Dock finns vanligen också en sjukdomsutveckling av förmaksflimret. Flimmer startar ofta som enstaka, kortvariga attacker för att med tiden bli mer och mer vanligt förekommande med längre och längre varaktighet. Slutligen krävs elkonvertering och andra läkemedel (antiarytmika) eller andra åtgärder för att hålla borta flimret. Du bör diskutera detta med din hjärtläkare.