Svar

Det finns inga risker med att fortsätta motionera vid förmaksflimmer, utan träning har bara positiva effekter på hjärtat. Däremot blir orken och därmed konditionen ofta sämre under pågående förmaksflimmer. Därför gäller det att lyssna till sin kropp och anpassa motionen efter orken.