Jag har Kroniskt förmaksflimmer sedan 1994 och tar 2 st trombyl per dag. Kan jag få tillbaka sinusrytmen igen?

Svar

Du har haft förmaksflimmer i 16 år, har ett kroniskt flimmer och behandlas med Trombyl. Val av blodförtunnande behandling vid kroniskt förmaksflimmer påverkas av olika riskfaktorer, som du kan läsa mer om på vår hemsida under rubriken ”Räkna ut din riskpoäng för att få stroke om du inte blir behandlad med blodproppsförebyggande medel”. Det låter som att du har anpassat dig till ditt flimmer i och med att du skriver att du mår ganska bra. Ditt blodtryck ligger bra, över 140/90 bör det inte ligga konstant, och lägre värden rekommenderas för personer som är diabetiker. Om du hade mått dåligt av ditt förmaksflimmer så hade det kunnat vara anledning att diskutera en behandling som innebär att först få en pacemaker och sedan göra en värmebehandling i hjärtat, s.k. ablationsbehandling, för att bryta den elektriska förbindelsen mellan hjärtats förmak och kammare (HIS-ablation). Efter denna behandling blir man beroende av sin pacemaker för att upprätthålla en bra hjärtfrekvens. Ett förmaksflimmer som varat utan avbrott i 16 år är nära nog omöjligt att få bort, sinusrytmen kommer inte tillbaka.