Förmaksflimmer efter en infektion 1989 avhjälptes med konvertering. Har nu fått samma problem för tre veckor sedan. Kan jag få konvertering (ålder 79 år)? Krävs varanbehandling? Motionerar regelbundet och vill behålla orken, som hittills knappast påverkats.

Svar

Det finns ingen åldersgräns för att genomgå elkonvertering, utan det beror på hur frisk och vital man är för övrigt. För att du ska kunna göra elkonvertering krävs Waranbehandling under 4-6 veckor före denna. Detta för att minska risken för blodproppar vid själva elkonverteringen. Ta kontakt med din behandlande läkare om detta.