Är snart 70 år – äter Durbis Retard och Seloken. Gjort en 1:a ablation november 2007 men har fortfarande flimmer c:a var fjortonde dag. Uppsattes för ny ablation i februari 2008, men den kommer nog att dröja. Läst om att ny medicin kommit av namn Multaq.

Svar