Jag bor i Uppsala och är född 1951. Har sedan början av 90-talet haft återkommande besvär med förmaksflimmer och också sökt mig till sjukvård och fått detta konstaterat. Mitt intryck är att mina besvär ansetts för lindriga (ej ekonomiskt försvarbart) för att behandlas, Jag får attacker som varar allt från minuter till ca 24 timmar. Hittills ha de alltid upp hört av sig själv. Jag har behandlats för högt blodtryck med tenormin sedan 20 år tillbaka (mha tenormin ca 80/110). Innan flimmerattackerna med 25 mg per dygn och efter med 50 mg per dygn. Numera drabbas jag av flimmer attacker ca 10 ggr per år. Oftast kopplat till mat och/ eller alkohol och oftast kvälls eller nattetid. Sedan ca 2 år har jag på eget initiativ ätit glutenfri kost. Har många gånger under ca 15 år sökt läkarvård för oförklarliga pulsökningar efter måltid och dessa har också ibland startat flimmer attacker. Symptomen med pulsökningar förvärrades under åren och jag kunde också få attacker som liknande lågt blodsocker (trots att lågt blodsockervärde aldrig uppmätts), attacker som kunde komma ganska plötsligt vid ansträngning. Efter att jag börjat med glutenfri kost upphörde dessa attacker omedelbart at komma och har aldrig kommit tillbaka utom då jag ätit glutenhaltig kost av misstag. Högst ett par gånger på drygt två år. Antal attacker av flimmer har också minskat något sen jag började med glutenfri kost. Liksom många andra i min situation är det en av mina högsta önskningar att hitta en behandling som botar mina flimmer attacker. Jag gillar ett aktivt liv, spelar väldigt mycket golf (hcp 5) och gillar att röra mig i allmänhet. (185 cm och 85 kg), mina blodsockervärden varierar mellan 5 och 8,5 över dygnet). Kan jag hoppas att någonsin bli befriad från dessa besvär?

Svar

Den enda behandling som kan bota mot förmaksflimmer är förmaksflimmerablation. Det finns även förebyggande behandling att prova med olika typer av antiarytmiska läkemedel. Dessa har dock varierande effekt men kan ofta mer eller mindre minska attackerna av förmaksflimmer. För att bli aktuell för förmaksflimmerablation ska man ha uttalade besvär av förmaksflimmer, vara relativt frisk i hjärtat för övrigt, och ha provat minst två olika läkemedel mot förmaksflimmer. Det första Du kan göra för att få hjälp är att be om att få en bedömning av en kardiolog som är specialiserad mot arytmier. De kan föreslå lämplig behandling och planering för Dig, och i Ditt fall finns det goda chanser att behandla Ditt förmaksflimmer.