Har haft besvärlig rethosta i 6 veckor. I samband med hostan får jag ofta extraslag och hjärtrusningar. Är det hostan som får hjärtat att bete sig konstigt eller har jag hosta p g a att hjärtat beter sig som det gör?

Svar

Lite svårt att besvara. Det är möjligt att hosta kan ge upphov till en del extraslag eller så är det bara den extra ansträngningen som hosta kan innebära. Omvändningen d.v.s. att extraslag ger hosta, gäller i alla fall inte.