Min hustru Ingrid W. 83 år har sedan två år behandlats för hjärtflimmer. Medicinering huvudsakligast waran men även vanliga tabletter för sjukdomen. Min fråga är kan det vara tänkbart att ablation skulle kunna hjälpa.

Svar

Förmaksflimmer kan behandlas med kateterablation, antingen genom att behandla med s.k. ” lungvensisolering” i hjärtats vänstra förmak eller genom att avbryta den elektriska förbindelsen mellan hjärtats förmak och kamrar, i det senare fallet blir man pacemakerberoende. Beslutet att behandla med ablation avgörs genom hur svåra symtom man har och hur väl man tolererar läkemedelsbehandlingen som brukar föregå en eventuell ablation.