Svar

Överaktiv sköldkörtel (hyperthyreos) gör att hjärtat blir mer retbart och därför får man lättare förmaksflimmer. Om detta är enda orsaken till ditt förmaksflimmer finns det orsak att tro att dina besvär med förmaksflimmer kommer att minska och i bästa fall försvinna helt. Det beror på hur länge du har haft förmaksflimmer. Vid långvarigt förmaksflimmer blir det förändringar i förmakens hjärtvävnad, som i sin tur kan göra det svårare att bli av med förmaksflimret.