Kan förmaksflimmer orsakas av för långt tidsmellanrum mellan förmaks- och kammarimpulserna (skall väl vara ca 200 ms)? Har själv 230 ms och haft förmaksflimmer en à två ggr vartannat år som alla gått över utan medicinering inom ett à två dygn. Kan flimmer orsakas av extra nervtrådar, som utvecklats in i förmaksväggarna från sinusknutan? Jag är 78 år och äter acetylsalicylsyra i förebyggande syfte (ca 150 mg/dag).

Svar

Förmaksflimmer orsakas av snabba extraslag från lungvensmynningarna i vänster förmak eller från andra fokus någonstans i förmaken, som orsakar ett elektriskt kaos. Uppkomsten av förmaksflimmer har inget samband med lång tidsfördröjning i AV-noden (signalstation mellan förmak och kammare)och det kan inte heller bildas extra nervtrådar i hjärtat, dessa bildas under fosterutvecklingen.