Jag har puls på 50-55 i vila, har pratat med läkare som sagt att det är normalt, men är ändå orolig. Har hört vissa som har långsam puls när dom har ff, stämmer detta?

Svar

Vilopulsen ligger normalt mellan 50-100 slag/min. Den är lägre när man sover och högre vid stress. Vid förmaksflimmer är pulsen oregelbunden. Oftast är pulsen också förhöjd vid flimmer, men här finns stora variationer. Personer med förmaksflimmer har i högre utsträckning (än personer utan flimmer) en påverkan på den normala pulsgeneratorn i hjärtat, sinusknutan. Tecken på detta är vilopuls under 50 slag/min, nedsatt ork vid ansträngning och pauser i hjärtaktiviteten som kan medföra plötslig yrsel eller svimning.