Min man är 38 år och har fått förmaksflimmer 3 gånger, de sista 2 gånger med 7 månaders mellanrum och efter att han hade kräkts och sist hade han svimmat också (medan han kräktes). Kan förmaksflimmer förekomma i samband med kräkning och vilket prognos har de i hans ålder som lider av förmaksflimmer?

Svar

Det förekommer att förmaksflimmer uppkommer vid kraftig vagal reaktion som vid kräkning. Detta kan också utlösa blodtrycksfall, då man kortvarigt kan svimma av. Enstaka attacker av förmaksflimmer har en god prognos och innebär ingen ökad risk för stroke, hjärtsvikt eller förkortad livslängd som ett kroniskt förmaksflimmer gör eller då man har andra riskfaktorer för stroke som högt blodtryck, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, tidigare blodpropp eller stroke, hjärtsvikt, giftstruma eller hög ålder. Förmaksflimmer är dock ofta en sjukdom som förvärras efter hand, där attackerna blir tätare och längre och slutligen övergår i kroniskt förmaksflimmer, om inte aktiv behandling ges i tid. Hur snabbt denna utveckling sker är mycket varierande mellan månader till tiotals år. För vissa personer är också attackerna av förmaksflimmer tillfälliga och endast enstaka. I nuläget har Din man haft ett fåtal attacker under lång tid och då behövs ingen behandling. Blir besvären värre kan det vara bra att söka hjälp och få förebyggande läkemedel mot förmaksflimmer.