Jag har förmaksflimmer och behandlas med Varan. Jag lever normalt och upplever inget obehag annat än när jag anstränger mej lite, speciellt då om det är kallt och blåsigt. Ibland går det lika lätt att gå ,som innan jag fick flimret. Jag upplever det då som om flimret tillfälligt hade upphört. Är detta möjligt?

Svar

Du har förmaksflimmer och behandlas med Waran. Har den doktor som ansvarar för din behandling talat om vilken form av förmaksflimmer du har? Det finns olika former av förmaksflimmer och man kan ha ett flimmer som kommer och går. För vissa personer så kan flimret gå tillbaka spontant och andra behöver någon form av behandling för att bryta sitt flimmer. Antingen kan det vara så att du är flimmerfri eller att du inte märker av ditt flimmer.