Jag har haft både regelbundna och oregelbundna rusningar. Elkonverterad pga FF vid bägge graviditeterna -03 och -05 + en gång i år. Jag är 41 år och frisk för övrigt. Har frekventa VES. Skall göra ett nytt HolterEKG. UCG ser bra ut. Läkaren funderar över Tambocor. Jag är orolig över dess biverkningar och hur länge jag skall äta det.

Svar

WPW-syndrom innebär att man medfött har en extra elektrisk förbindelse mellan förmak och kammare. Normalt ska den så kallade AV-knutan, med förlängning i HIS-bunt, vara den enda vägen för den elektriska impulsvågen att spridas från förmak till kammare. När det finns två vägar kan det uppstå rundgång av signaler och en regelbunden hjärtrusning uppstår. Om extrabanan kan leda signaler från förmak till kammare, kommer detta att synas som en så kallad preexitation eller deltavåg på ett EKG under vanlig sinusrytm. Personer med WPW-syndrom har en ökad benägenhet att få förmaksflimmer av oklar orsak. När man sedan har behandlat extrabanan vid ablation försvinner oftast också besvären med förmaksflimmer. Det är ganska vanligt att ha besvär av förmaksflimmer, som antingen startas av eller övergår i förmaksfladder. Det är en snabb regelbunden rundgång av impulser i höger förmak, som kan ge både regelbunden och oregelbunden snabb hjärtrytm. Förmaksfladder behandlas med samma typ av läkemedel som förmaksflimmer, men kan vara svårare att reglera med läkemedel. Den hjärtrusningen behandlas rutinmässigt med ablation i höger förmak, så att rundgången inte kan uppstå längre.