Svar

En pacemaker kan påverka flimmerförekomst. Vid så kallad sjuk sinusknuta kan pacemakerbehandling i vissa fall minska flimmerbenägenheten. Flera studier har genomförts på pacemakerbehandling och flimmer. Några studier har här kunnat visa på minskad ”flimmerbörda”, men resultaten är inte särskilt starka. Motsatsen, dvs att pacemakerbehandling ökar risken för flimmer, har också kunnat visas. Här är det högerkammarpacing och framför allt så kallad VVI-pacemaker (en pacemakerelektrod till höger kammare) som kan leda till ökad flimmerförekomst. Man bör således, om möjligt, minimera pacing enbart i höger kammare vid pacemakerbehandling.