Svar

Betablockerande läkemedel används i första hand för att lindra symptom och förhindra att pulsen blir för hög under tiden man har förmaksflimmer. Sannolikt har betablockerare en viss förebyggande effekt mot återfall i förmaksflimmer t.ex. efter elkonvertering och där är bevisen för denna effekt kanske allra bäst för Emconcor. I de nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård konstaterar man nu det som också tidigare varit praxis nämligen att det finns goda orsaker att överväga nyttan med att elkonvertera mer än 3 gånger, risken för återfall efter en sådan konvertering är mycket stor. Har man sedan få eller inga symptom är det väl dokumenterat att man kan leva gott och länge med kroniskt förmaksflimmer.