Svar

Förmaksflimmer orsakar inte domningar i händer och fötter. Detta kan uppstå antingen av nedsatt blodcirkulation eller av påverkan på nervbanor till hand eller fot. Vid nedsatt blodcirkulation blir händer och fötter även kalla och bleka. Detta är en vanlig biverkning vid läkemedelsbehandling med betablockerare (Seloken, Metoprolol, Atenolol eller Emconcor), som ofta ges vid förmaksflimmer.