Den 5 september sprang jag en 5 km lång stafett, trots att jag var förkyld och borde ha avstått. Den 12 sep fick jag hjärtfladder som varade i ca 45 min. Sen har fladdret kommit och gått. I går fick jag fladder igen och blev svimfärdig pulsen som min arbetskamrat tog var ca 150.Jag åkte in akut men EKG visade inget fel. Efteråt känner jag mig helt färdig. Skall till vårdcentralen men vet inte vad jag ska be om för hjälp. Jag är väldigt orolig att det skall vara farligt. Är kvinna 45 år, icke rökare samt har ett stressigt och fysiskt ansträngande arbete som brevbärare.

Svar

Förmaksflimmer och andra typer av hjärtklappningar från förmaken är inte farliga, men kan ge svåra symtom som yrsel och ibland även svimning om pulsen är mycket hög. Gemensamt för dessa takykardier är att de i början ofta bara kommer i korta attacker, och då är det naturligtvis svårt att hinna in till vårdcentralen eller akutmottagning för att ta ett EKG. När attacken av takykardin har gått över ser EKG normalt ut igen. På vårdcentralen kan de starta en utredning om vad det är för takykardi Du besväras av. Dels brukar De ta vanliga blodprover för att kontrollera blodvärde, saltbalansen och sköldkörtelns funktion. Därefter kan Du få remiss för en långtidsregistrering med EKG, då Du får en liten dosa kopplad på bröstet som spelar in hjärtrytmen under minst ett dygn. Olika landsting har olika apparater som kan registrera EKG under ett till fjorton dygn. Läkaren kan även föreslå att Du provar något läkemedel mot hjärtklappningen. Det är dock lättare att sätta in behandling när man har tagit reda på vilken typ av takykardi Du besväras av.