Svar

I vissa fall är det svårt att få ner pulsen till en bra nivå, det kan ta flera veckor att ställa in läkemedel på en bra nivå. Detta beror på att de läkemedel som ges för att bromsa förmaksflimmret också oftast sänker blodtrycket. Därför måste man sakta höja dosen för att inte drabbas av blodtrycksfall. Det tar också några dagar innan läkemedlet har full effekt, så tyvärr måste man ha tålamod. Ibland är förmaksflimmer mycket svårt att bromsa tillräckligt trots olika kombinationer av bromsande läkemedel. Då kan man gå vidare med speciell ablationsbehandling. Om man har en sköldskörtelsjukdom med överproduktion av hormoner så kan detta både orsaka förmaksflimmer och göra att det rusar snabbt. Därför behöver detta hållas under uppsikt genom blodprovstagning och eventuellt behandlas, men det måste behandlande läkare bedöma. När man börjar med Waran-behandling så tar det tid att hitta rätt doser, då dessa kan variera mycket individuellt. Under tiden när nivån ligger för lågt ger man ofta extra blodproppsförebyggande läkemedel i form av sprutor, som ges i underhudsfettet på magen. Annars finns fortfarande en liten risk för blodproppsbildning.