Genomgått 8 elkonverteringar sedan 31 okt -07. Har i många år haft återkommande flimmer, 1-3 g/år. Alltid normal rytm efter 12-18 timmar. Numer går det inte tillbaks utan måste

Svar

Du har tidigare haft ett paroxysmalt förmaksflimmer, som sedan 8 månader övergått i ett persisterande förmaksflimmer. Förmaksflimmerablation är en behandling som med stor sannolikhet kan hjälpa dig. Behandlingen har större chans att lyckas om du inte har ihållande förmaksflimmer för länge. Därför är det bra att bryta förmaksflimmret med elkonvertering. För att flimmerablation ska bli aktuellt för dig, ska du ha provat minst ett läkemedel som kan förebygga attacker av förmaksflimmer (s.k antiarytmika), utan tillräcklig effekt. Tycker att du snarast ska diskutera detta alternativ med din behandlande läkare. Är du frisk och i god kondition är din ålder inget hinder.