Har haft intermittent FF i snart 4 år. Har behandlats med betablockerare utan resultat och slutat med dem nu. Jag bytte vårdcentral för ett halvår sen och har nu en läkare som tar tag i mina problem. Har blivit insatt på Waran, men har varken ACE-hämmare eller betablockerare. Väntar nu på vidare utredningar. Kan ablation vara något för mig? Har flimmer dagligen från en timme upp till 8-10 timmar. Det har blivit värre det senaste året. Efter 6-7 dagar upphör det några timmar och då kissar jag ur mig 2-3 kg vätska. Kissar annars väldigt lite, men tar Furix v.b. Jag är en rätt så tung och stor kvinna och det gör ju det inte lättare att motionera, när jag har pågående flimmer samtidigt. Livet känns så trist när jag inte har ork. Blir jag någonsin av med flimret och kan leva bra igen?

Svar

Enligt nu gällande riktlinjer skall man första försöka hålla förmaksflimret borta med hjälp av läkemedel. Skulle detta inte vara framgångsrikt är kateterablation en framkomplig väg. Läkemedelsbehandling av detta utöver s.k. betablockerande mediciner är ett fall för hjärtspecialist.